Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 834178
płeć: m
wpis rekordu: J. Bury
oryg. oznaczenie: Hylaea fasciaria
państwo: PL
lokalizacja: Gruszowa
kwadrat UTM: FA20
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 19 V 2000
zb./obs. przez: J. Mazepa
w kolekcji: Bury J.