Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 835373
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Nemapogon clematella
państwo: PL
lokalizacja: Brójce
województwo: woj. lubuskie
kwadrat UTM: WT49
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 28 I 2003
zb./obs. przez: M. Mleczak
w kolekcji: Mleczak M.