Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 836719
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Tephrina arenacearia
państwo: PL
lokalizacja: Sadowne Węgrowskie
województwo: woj. mazowieckie
kwadrat UTM: ED53
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 23 VII 2003
zb./obs. przez: D. Łupiński
w kolekcji: Łupiński D.