Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 837087
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Xanthorhoe designata
państwo: PL
lokalizacja: Mysłowice
lokalizacja podrzędna: Słupna
województwo: śląskie
kwadrat UTM: CA66
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 15 V 2007
zb./obs. przez: A. Larysz
w kolekcji: Larysz A.