Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 837474
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Hyloicus pinastri
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Katowice
lokalizacja: Murcki
województwo: woj. śląskie
kwadrat UTM: CA66
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 4 VI 2002
zb./obs. przez: A. Larysz
w kolekcji: Larysz A.