Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 837594
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Macroglossum stellatarum
państwo: PL
lokalizacja: Chmielów
województwo: woj. świętokrzyskie
kwadrat UTM: EB24
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 23 VIII 2003
zb./obs. przez: M. Kutera
w kolekcji: Banasiak G.