Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 838146
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Xanthorhoe designata
państwo: PL
lokalizacja: Chojnów
województwo: dolnośląskie
kwadrat UTM: WS68
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 18 V 2001
zb./obs. przez: I. Józefczuk