Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 838298
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Lithostege griseata
państwo: PL
lokalizacja: Macoszyn
województwo: lubelskie
kwadrat UTM: FB79
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 3 VI 2000
zb./obs. przez: M. Hołowiński
w kolekcji: Malkiewicz A.