Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 838447
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Plemyria rubiginata
państwo: PL
lokalizacja: Pasterzowice
województwo: lubuskie
kwadrat UTM: WT31
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 25 VI 2003
zb./obs. przez: S. Fuglewicz
w kolekcji: Fuglewicz E. et S.