Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 838674
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Micropterix tunbergella
państwo: PL
kraina KFP: Pieniny
lokalizacja: Trzy Korony
województwo: woj. małopolskie
kwadrat UTM: DV57
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 20 V 1988
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.