Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 841559
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Eupithecia icterata
państwo: PL
lokalizacja: Czarny Bryńsk
województwo: woj. kujawsko-pomorskie
kwadrat UTM: DD19
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 24 VII 2006
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Malkiewicz A.