Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 842025
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Costaconvexa polygrammata
państwo: PL
lokalizacja: Wojciechów
województwo: woj. lubelskie
kwadrat UTM: FB69
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 22 VII 2006
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Malkiewicz A.