Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 842634
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Pempelia obductella
państwo: PL
lokalizacja: Jerzmanowice
województwo: woj. małopolskie
kwadrat UTM: DA16
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 23 VII 1988
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.