Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 842859
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Acrolepia autumnitella
państwo: PL
lokalizacja: Zagrądzie
województwo: woj. mazowieckie
kwadrat UTM: EE00
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: Solanum dulcamara
data: 8 VIII 2002
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.