Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 843765
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Acrolepia autumnitella
państwo: PL
lokalizacja: Cieklińsko
województwo: woj. świętokrzyskie
kwadrat UTM: DB46
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: Solanum dulcamara
data: 3 IX 2005
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.