Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 843932
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Hyloicus pinastri
państwo: PL
lokalizacja: Urwitałt
województwo: woj. warmińsko-mazurskie
kwadrat UTM: EE46
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 23 V 2006
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Banasiak G.