Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 844821
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Enteucha acetosae
państwo: PL
lokalizacja: Międzylesie
województwo: woj. wielkopolskie
kwadrat UTM: XU34
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: Rumex acetosa
data: 23 V 2003
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.