Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 845671
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Cossus cossus
państwo: PL
lokalizacja: Knieja
województwo: woj. opolskie
kwadrat UTM: CB02
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 5 VII 2001
zb./obs. przez: T. Blaik
w kolekcji: Blaik T.