Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 846043
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Alcis bastelbergeri
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Beskid Śląski
lokalizacja: Cisownica
województwo: woj. śląskie
kwadrat UTM: CA30
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 21 VII 2003
zb./obs. przez: T. Blaik
w kolekcji: Blaik T.