Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 846186
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Antispila metallella
państwo: PL
lokalizacja: Tyczyn
województwo: woj. podkarpackie
kwadrat UTM: EA73
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 26 V 2001
zb./obs. przez: T. Baran
w kolekcji: Baran T.