Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 850483
wpis rekordu: W. Kubasik
oryg. oznaczenie: Adoxophyes orana Fischer von Röslerstamm
państwo: PL
lokalizacja: Targowa Górka ad Września
województwo: woj. wielkopolskie
kwadrat UTM: XT69
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 24 VIII 2010
zb./obs. przez: M. Maciąg