Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 869321
wpis rekordu: S. Łuczkowski
oryg. oznaczenie: Sphinx pinastri
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Kujawy
lokalizacja: leśn. Sowi Dół
województwo: woj. pomorskie
kwadrat UTM: CE27
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 18 VII 1998
zb./obs. przez: S. Łuczkowski
w kolekcji: Łuczkowski S.