Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 928705
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Anaspis flava (Linnaeus 1758)
państwo: PL
kraina KFP: Górny Śląsk
lokalizacja: Trzepizury
kwadrat UTM: CB52
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 28 VI
powiązane publikacje: Lgocki H. 1908, Kubisz D. et al. 2014