Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 993307
wpis rekordu: P. Szymroszczyk
oryg. oznaczenie: Ceratapion gibbirostre (Gyllenhal, 1813)
państwo:
lokalizacja: Woszczelówka
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
oznaczony przez: M. Wanat