Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cerambycidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Lepturinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Lepturiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Lepturarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Lepturapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Leptura quadrifasciatagatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
aberracja: Strangalia quadrifasciata a. heyrovskyana Ješátko, 1934
PL
TAK
status nazwy: synonim
BioMap ID: 1033799   
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2010 checklist: R. Plewa
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Strangalia quadrifasciata a.heyrovskyana - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 808
 • Publikacje: 145
 • Kolekcje: 31
 • Autorzy publikacji: 115
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 6

Opis taksonu
Gatunek północnopalearktyczny, rozprzestrzeniony w północnej, środkowej i południowo-wschodniej części Europy, docierający na wschód przez Syberię do północnych obszarów Mongolii i Chin, Korei, Sachalinu i Japonii. W obrębie swego areału w miarę posuwania się z zachodu na wschód jest coraz częściej spotykany. W Fennoskandii przekracza koło podbiegunowe, a w środkowej Europie występuje zarówno na terenach nizinnych, jak i górzystych, docierając do strefy subalpejskiej. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry. Zamieszkuje wilgotne drzewostany liściaste. Cykl rozwojowy co najmniej trzyletni. Pojaw postaci dojrzałych zaczyna się w czerwcu i trwa do sierpnia. Chrząszcze odżywiają się pyłkiem kwiatowym. Najczęściej są poszukiwane kwiaty roślin baldaszkowatych (Umbelliferae) i różowatych (Rosaceae). Samica składa jaja w szczeliny martwego drzewa w pniach, pniakach i leżaninie. Jako drzewa żywicielskie podawano głównie drzewa liściaste, jak brzoza, osika, olcha, wierzba, topola, jarzębina i leszczyna. Larwy żerują w wilgotnym, będącym w stanie początkowego rozkładu drewnie, drążąc w nim podłużne chodniki. Zwykle po trzecim zimowaniu larwa w czerwcu sporządza na końcu chodnika owalną komorę poczwarkową.

Zewnętrzne źródła danych