Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Scarabaeiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Scarabaeoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Lucanidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Lucaninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Platycerusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
aberracja: Systenocerus caraboides a. violaceus J.S. Pawłowski, 1959
PL
TAK
status nazwy: synonim
BioMap ID: 1038992   
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2006 checklist: A. Byk
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Systenocerus caraboides a.violaceus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 134
 • Publikacje: 59
 • Kolekcje: 6
 • Autorzy publikacji: 46
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 2

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony prawie w całej Europie, przy tym w południowej i środkowej części występuje głównie na terenach górzystych, a na północy dochodzi do mniej więcej 67° szerokości geograficznej; notowany również z okolic Bajkału. W Polsce występuje zarówno na niżu, jak i w górach, gdzie dochodzi do strefy subalpejskiej. Cykl rozwojowy trwa co najmniej dwa lata. Larwy odbywają rozwój najczęściej w wilgotnym, przegrzybiałym drewnie obłamanych, leżących na ziemi gałęzi, rzadziej w drewnie pni i pniaków. Znajdowane są przeważnie w brzozie, rzadziej w olszy, buku i wierzbie. Przepoczwarczenie następuje późnym latem i postacie dorosłe przezimowują w komorze poczwarkowej. Ukazują się w maju i przeżywają do lipca. Żerują na młodych pędach nisko położonych gałęzi drzew i krzewów oraz na wyciekającym soku z drzew. Latają w dni słoneczne.

Ilustracje
... przeglądaj
Platycerus
caprea
Zewnętrzne źródła danych