Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Curculioninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Acalyptiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Acalyptusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Acalyptus carpini (Fabricius, 1792)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046246    kod taksonu: 5285
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2011a checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Acalyptus carpini - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 248
 • Publikacje: 71
 • Kolekcje: 12
 • Autorzy publikacji: 57
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek w prawie całej Europie, sięgający w Fennoskandii daleko poza koło podbiegunowe, a na wschód przez Syberię docierający do Kraju Nadmorskiego i Japonii, notowany ponadto z Ameryki Północnej. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze, być może z wyjątkiem wyższych partii górskich. Występuje na pobrzeżach rzek i potoków, w dolinach rzecznych, na torfowiskach. Postacie dorosłe po przezimowaniu w glebie pojawiają się na wierzbach w kwietniu. Samice składają jaja do żeńskich pączków kwiatowych na wierzbie iwie — Salix caprea L., wierzbie siwej — S. incana Schrk. i wierzbie szarej — S. cinerea L. Larwy żerują w części osiowej pączków kwiatowych. Możliwe, że larwy odbywają rozwój również na innych gatunkach wierzb, gdyż imagines poławiano niejednokrotnie nad potokami i rzekami na wierzbach wąskolistnych, jak wierzba biała — S. alba L., wierzba krucha — S. fragilis L., wierzba purpurowa — S. purpurea L. i wierzba wiciowa — S. viminalis L. W maju-czerwcu larwy przepoczwarczają się w glebie. Nowa generacja pojawia się w drugiej połowie lipca i pozostaje w glebie do wiosny.

Ilustracje
... przeglądaj
Acalyptus
carpini
Zewnętrzne źródła danych