Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cerambycidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Lamiinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Acanthocininiplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Acanthocinusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Acanthocinuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Acanthocinus (Acanthocinus) griseus (Fabricius, 1793)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1023412    kod taksonu: 4178
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2010 checklist: R. Plewa
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Acanthocinus griseus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 146
 • Publikacje: 48
 • Kolekcje: 18
 • Autorzy publikacji: 43
 • Ilustracje (ikonografia): 2
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w strefie lasów iglastych Eurazji, docierający w Europie na północ do południowej Fennoskandii i Karelii, a na południe do Alp i północnych Włoch, a w Azji do Oceanu Spokojnego, Sachalinu, Japonii, Korei oraz północnych obszarów Mongolii i Chin. W Polsce na ogół rzadko i sporadycznie spotykany, notowany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Zasiedla różne gatunki sosen — Pinus L., świerków — Picea Dietr. i jodeł — Abies Mill. Postacie dojrzałe pojawiają się w czerwcu i występują do sierpnia. W ciągu dnia chronią się w cieniu na pniach oraz dolnej stronie gałęzi, a aktywność wykazują wieczorem i nocą; niekiedy przylatują do źródeł światła sztucznego. Rozwój larwalny odbywa w starych, obumierających lub martwych drzewach, w nie okorowanych wiatrowałach, złomach i leżących na ziemi gałęziach o średnicy co najmniej 3 cm. Larwy żerują w korze i pod korą, drążąc podłużne rozgałęzione chodniki, słabo naruszające drewno. Po przezimowaniu, w maju starsze larwy wydrążają w końcu chodnika komorę poczwarkową w korze lub pod korą. Cykl rozwojowy przebiega prawdopodobnie w ciągu dwóch lat.

Zewnętrzne źródła danych