Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Elateridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Elaterinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Adrastiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Adrastusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Adrastus axillaris W.F. Erichson, 1841
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1038139    kod taksonu: 2782
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: L. Buchholz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Adrastus axillaris - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 144
 • Publikacje: 53
 • Kolekcje: 6
 • Autorzy publikacji: 44
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, gdyż do niedawna przez wielu autorów uznawany za odmianę A. limbatus (Fabr.). Notowany dotychczas z Europy Środkowej, Francji, Włoch i Krymu. Przez Polskę przebiega północna granica jego zasięgu — znany jest u nas tylko z południowej części kraju, przy czym dawne wzmianki o występowaniu na Śląsku winny być potwierdzone nowymi materiałami. Omyłkowo wykazany z Niziny Mazowieckiej przez Sz. Tenenbauma (1931) pod nazwą A. limbatus a. turcicus Stierl. (= A. axillaris ab. turcicus Stierl.) na podstawie błędnie oznaczonego okazu A. limbatus limbatus (Fabr.). Z powodu braku okazów dowodowych z Roztocza w zbiorze Sz. Tenenbauma uważa się wzmianki o występowaniu omawianego gatunku na tym obszarze (Tenenbaum 1913, Strawiński 1950, 1954) za niewiarygodne. Chrząszcz zamieszkuje niższe położenia górskie, gdzie zasiedla głównie doliny rzeczne. Cykl rozwojowy trwa co najmniej dwa lata. Larwy żyją w wilgotnej glebie gliniastej i próchnicznej pokrywającej skały pod kamieniami lub wypełniającej przestrzenie między luźno ułożonymi głazami. Zimuje tylko larwa. Przepoczwarczenie następuje pod koniec maja i w czerwcu. Pierwsze dane o bionomii oraz o charakterystycznej budowie poczwarki podano w pracy o sprężykach Bieszczadów (Burakowski 1971). Postacie dojrzałe ukazują się w czerwcu i przeżywają do połowy sierpnia. Prowadzą one skryty sposób życia w ciągu dnia, wykazując aktywność w ciepłe, bezwietrzne wieczory — są poławiane wtedy, niekiedy licznie, na trawach, roślinach zielnych i krzewach.

Zewnętrzne źródła danych