Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cerambycidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Lamiinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Acanthoderiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Aegomorphusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Aegomorphus clavipes (Schrank von Paula, 1781)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1023437    kod taksonu: 4174
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2010 checklist: R. Plewa
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Aegomorphus clavipes - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 135
 • Publikacje: 54
 • Kolekcje: 16
 • Autorzy publikacji: 52
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 2

Opis taksonu
Gatunek palearktyczny, rozprzestrzeniony w Europie od Danii i południowych prowincji Fennoskandii aż do południowej Francji, północnych Włoch, Jugosławii, Bułgarii i Rumunii, a na wschód do Uralu i dalej w Azji przez Syberię docierający do Oceanu Spokojnego i Japonii. W Polsce spotykany na ogół rzadko i sporadycznie, notowany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Cykl rozwojowy przebiega w ciągu dwu lat. Rójka chrząszczy rozpoczyna się w drugiej połowie maja i kończy w sierpniu. Imagines po opuszczeniu komór poczwarkowych żywią się tkankami liści i kory na cienkich pędach drzew liściastych. Samice składają jaja na pniach osłabionych, obumierających lub od niedawna uschniętych drzew, również na nie okorowanych drzewach powalonych, złomach, wiatrowałach i drewnie sągowym. Opadane są tylko drzewa liściaste, jak np. buk — Fagus L., topole — Populus L., brzozy — Betula L., dęby — Quercus L., wierzby — Salix L., lipy — Tilia L., orzech — Juglans L., morwy — Morus L., leszczyna — Corylus avellana L. i czereśnia — Cerasus avium (L.) Moench. Larwy żerują pod korą, drążąc chodniki słabo naruszające biel. Po drugim zimowaniu starsze larwy wdrążają się w drewno, gdzie robią komorę poczwarkową; niekiedy komora jest sporządzona pod korą. Przepoczwarczenie następuje w maju-czerwcu.

Zewnętrzne źródła danych