Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Adephagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Dytiscidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Agabinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Agabiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Agabusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Acatodespodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Agabus (Acatodes) congener (C.P. Thunberg, 1794)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1000192    kod taksonu: 610
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2003 checklist: M. Przewoźny
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Agabus congener - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 146
 • Publikacje: 82
 • Kolekcje: 7
 • Autorzy publikacji: 68
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w północnej części Holarktyki, notowany też z Kaukazu i Zakaukazia. W Polsce występuje zarówno na nizinach jak i w górach, gdzie sięga do piętra kosodrzewiny i hal. Żyje w zarosłych trawami i turzycami drobnych zbiornikach wodnych, jak kałuże, bajorka i mokradła, niekiedy spotykany w przybrzeżnej strefie jezior i stawów.

Ilustracje
... przeglądaj
Agabus
congener
Zewnętrzne źródła danych