Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Neoceble — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 12
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Staphyliniformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Staphylinoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Leiodidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Leiodinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Agathidiiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Agathidiumrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Neoceblepodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Agathidium (Neoceble) bescidicum E. Reitter, 1885
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1006121    kod taksonu: 999
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: CR
 

źródło nazw: Löbl et Smetana 2004 checklist: R. Ruta
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Agathidium bescidicum - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 30
 • Publikacje: 1
 • Kolekcje: 4
 • Autorzy publikacji: 3
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek górski rzadko spotykany, o słabo poznanym rozmieszczeniu. Notowany z Beskidów na Morawach oraz z Karpat w Siedmiogrodzie. W Polsce dotychczas z całą pewnością nie stwierdzony. Ogólnikowe dane są ze Śląska, Beskidu i Karpat odnoszą się prawdopodobnie do danych z obszarów leżących poza naszymi granicami. Istnieje jednak możliwość znalezienia omawianego gatunku w Polsce na południowych, górskich terenach. Wymagania ekologiczne słabo poznane.

Zewnętrzne źródła danych