Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Buprestoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Buprestidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Agrilinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Agriliniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Agrilinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Agrilusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Uragriluspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Agrilus (Uragrilus) ater (Linnaeus, 1767)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1014420    kod taksonu: 2712
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2006 checklist: R. Królik
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Agrilus ater - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 58
 • Publikacje: 19
 • Kolekcje: 12
 • Autorzy publikacji: 20
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozsiedlony w niemal całej Europie, zwłaszcza w jej części wschodniej, nie występujący w skrajnych obszarach północnych i nadatlantyckich; notowany ponadto z Azji Mniejszej. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w sześciu tylko krainach. W zależności od położenia geograficznego jednoroczny rozwój, jak we Francji, może się przedłużyć do lat trzech, jak w Finlandii. Jako drzewa żywicielskie wymieniano wierzbę białą — Salix alba L., topolę czarną — Populus nigra L. i topolę osikę — P. tremula L. Larwy żerują w obumierających lub martwych, ale pokrytych jeszcze korą pniach, oraz w grubszych gałęziach. Postacie dojrzałe występują zwykle w czerwcu i lipcu na drzewach lęgowych oraz na pniakach i ściętych pniach. Są poławiane na ogół rzadko i sporadycznie, gdyż najczęściej przebywają w koronach drzew.

Ilustracje
... przeglądaj
Agrilus
ater
Zewnętrzne źródła danych