Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Buprestoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Buprestidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Agrilinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Agriliniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Agrilinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Agrilusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Robertiuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 14. Agrilus subauratusgatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Agrilus (Robertius) subauratus subauratus F. Gebler, 1833
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1014402    kod taksonu: 2730
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2006 checklist: R. Królik
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Agrilus subauratus subauratus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 73
 • Publikacje: 20
 • Kolekcje: 12
 • Autorzy publikacji: 18
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony od południowej części Szwecji, Finlandii i Karelskiej ASRR przez całą Europę Środkową aż do Jugosławii i Bułgarii, na zachód docierający do wschodniej Francji, a na wschód do Syberii. W Polsce jest spotykany rzadko i sporadycznie, znany tylko z 12 krain. Zasiedla głównie pobrzeża lasu i zarośla liściaste na stanowiskach o dużej wilgotności. Obserwowano żerowanie larw w wierzbie uszatej — Salix aurita L., wierzbie iwie — S. caprea L. i wierzbie purpurowej — S. purpurea L. oraz w topoli osice — Populus tremula L. Postacie dojrzałe występują od czerwca do sierpnia.

Zewnętrzne źródła danych