Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Elateridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Elaterinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Agriotiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Agriotesrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Agriotespodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Agriotes (Agriotes) lineatus (Linnaeus, 1767)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015038    kod taksonu: 2774
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: L. Buchholz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Agriotes lineatus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 377
 • Publikacje: 119
 • Kolekcje: 12
 • Autorzy publikacji: 87
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w prawic całej Europie i Syberii Zachodniej (z wyjątkiem skrajnych obszarów północnych), notowany poza tym z Algierii, Azji Mniejszej, Syrii, Turkiestanu, Iranu oraz północnych części Kazachstanu i Mongolii. Zawleczony do Kanady, Brazylii, na Haiti i Nową Zelandię. W Polsce występuje na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Chrząszcz ten jest pospolity na terenach nizinnych, rzadszy w górach. Zasiedla głównie tereny otwarte porośnięte roślinnością trawiastą, niekiedy licznie występuje na uprawach rolnych. Cykl rozwojowy trwa od 4 do 5 lat. Postacie dojrzałe pojawiają się na terenach nizinnych pod koniec marca albo na początku kwietnia i żyją do lipca. W ciągu dnia znajdują się w ukryciu, ukazują się wieczorem i odbywają loty przy temperaturze nie niższej niż +21°0 i wilgotności powietrza 80%. Kopulacja zwykle odbywa się w maju, a składanie jaj rozciąga się od końca maja do połowy lipca. Larwy żyją w glebach pól uprawnych, niezbyt wilgotnych łąk, pastwisk, ugorów, nieużytków i miedz. Larwy, zwane drutowcami, są uważane za szkodniki z powodu żerowania na podziemnych częściach roślin uprawnych. Z uwagi na niską liczebność występowania u nas omawiany gatunek stawiany jest na ostatnim miejscu wśród czterech szkodliwych gatunków z rodzaju Agriotes Eschsch. Przepoczwarczenie odbywa się w lipcu-sierpniu. Postacie dojrzałe zimują w komorach poczwarkowych; niekiedy są wypłukiwane z gleby wodami powodziowymi oraz wypłaszane na jesieni i wczesną wiosną podczas prac polowych — kryją się wtedy pod kamienie, bryły ziemi i w szczeliny gleby.

Ilustracje
... przeglądaj
Agriotes
lineatus
Zewnętrzne źródła danych