Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Elateridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Elaterinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Agriotiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Agriotesrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Agriotespodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Agriotes (Agriotes) pilosellus (C.J. Schönherr, 1817)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015053    kod taksonu: 2776
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: L. Buchholz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Agriotes pilosellus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 156
 • Publikacje: 41
 • Kolekcje: 10
 • Autorzy publikacji: 37
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozsiedlony w zachodniej, południowej i środkowej części Europy, sięgający na wschód po Ukrainę Zachodnią, wykazywany również z Iranu. W Polsce wykazany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju, na ogół znajdowany rzadko i przeważnie pojedynczo. Zasiedla łąki przyleśne i wilgotne, ciepłe stanowiska w zadrzewieniach liściastych na terenach nizinnych, zwłaszcza w dolinach rzecznych i na pobrzeżach wód stojących. Cykl rozwojowy trwa trzy lata. Larwy żyją w glebie pod okapem krzewów i drzew. W południowej części Europy larwy są notowane jako szkodniki w szkółkach leśnych, jednak szkodliwość ich jest niewielka z uwagi na rzadkość występowania. Postacie dojrzałe po przezimowaniu ukazują się w kwietniu i przeżywają do lipca; w dni pochmurne i zimne są zwykle w ukryciu w przyziemnej strefie, a w czasie słonecznej pogody przebywają na runie leśnym, trawach, krzewach, kwitnącej jarzębinie, głogu oraz na baldaszkowatych.

Zewnętrzne źródła danych