Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Agyneta — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 16
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Cheliceratapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Arachnidagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Araneaerząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Linyphiidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Agynetarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Aprolagus tenera (Menge, 1869)
PL
TAK
status nazwy: synonim
BioMap ID: 5001552   
taksonomia sprawdzona: TAK
Statystyka
 • Rekordy: 8
 • Publikacje: 5
 • Kolekcje: 1
 • Autorzy publikacji: brak danych
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek znany poza Polską z Anglii, Francji, Szwajcarii, Niemiec, Czechosłowacji, Węgier, Jugosławii i Rumunii. Żyje na wilgotnych łąkach i w zbliżonych środowiskach.
Według Simona (1884) nazwy Micryphantes tener Menge, 1869, i Neriene mollis O. P.-Cambridge, 1871, odnoszą się do tego samego gatunku. Po porównaniu opisów i rysunków Mengego (1869) i Wiehlego (1956) z okazami doszliśmy do identycznego wniosku i wobec tego używamy ważnej starszej – nazwy Mengego.
[KFP 273: Meioneta (Aprolagus) tenera (Menge, 1869)]

Zewnętrzne źródła danych