Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Adephagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Carabidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Harpalinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Zabriniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Amarinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Amararodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Zezeapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Amara (Zezea) plebeja (L. Gyllenhal, 1810)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1004282    kod taksonu: 222
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2003 checklist: O. Aleksandrowicz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Amara plebeja - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 542
 • Publikacje: 103
 • Kolekcje: 12
 • Autorzy publikacji: 96
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Szeroko rozpowszechniony w prawie całej Palearktyce, wykazywany od Irlandii aż do Japonii, w Fennoskandii przekracza koło podbiegunowe, południowa granica występowania przebiega przez Pireneje, północne Włochy, Jugosławię, Rumunię, Ukraińską SRR, południową Syberię, północne Chiny i Kraj Ussuryjski. Pospolity gatunek eurytopowy na otwartych, słabo ocienionych obszarach, lubi wilgotne gleby piaszczysto-gliniaste, spotykany częściej na ugorach niż na glebach uprawianych.

Ilustracje
... przeglądaj
Amara
plebeja
Zewnętrzne źródła danych