Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Staphyliniformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Staphylinoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Staphylinidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Aleocharinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Oxypodiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Oxypodinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Amarochararodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Mniobatespodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Amarochara (Mniobates) forticornis (J.Th. Lacordaire, 1835)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1009623    kod taksonu: 2289
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2004 checklist: A. Melke
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Amarochara forticornis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 18
 • Publikacje: 18
 • Kolekcje: brak danych
 • Autorzy publikacji: 17
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek zamieszkujący głównie środkową i południową część Europy, na wschód sięgający do Kaukazu i Armeńskiej SRR, znany również z Anglii, Danii oraz z pojedynczych stanowisk w Holandii, Belgii i południowej Szwecji. Wszędzie występuje rzadko i lokalnie. W Polsce notowany z pojedynczych stanowisk tylko w sześciu krainach. Zasiedla tereny pagórkowate, podgórza i górskie doliny rzeczne. Znajdowany w detrytusie i pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, przeważnie w miejscach wilgotnych, na pobrzeżach rzek i stawów, na polach uprawnych, w dołach po wybranym piasku łub żwirze, ale również na zboczach kserotermicznych pod kamieniami i w kępach trawy.

Zewnętrzne źródła danych