Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Ampedus — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 27
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Elateridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Elaterinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Ampediniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Ampedusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Ampeduspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Ampedus (Ampedus) aethiops (J.Th. Lacordaire, 1835)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015095    kod taksonu: 2745
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: L. Buchholz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Ampedus aethiops - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 157
 • Publikacje: 51
 • Kolekcje: 10
 • Autorzy publikacji: 40
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Rzadko spotykany gatunek górski, znany głównie ze środkowej i południowo-wschodniej części Europy, Francji, Szwajcarii, północnych Włoch i Jugosławii. Notowany również z Azji Środkowej i Syberii Zachodniej, ale dane te budzą wątpliwości. Rozmieszczenie nie jest dobrze zbadane, gdyż mylono go często z innymi czarno ubarwionymi gatunkami, zwłaszcza z A. nigerrimus (Lac.), pochodzącymi z terenów nizinnych. W Polsce zamieszkuje zwarcie Sudety i Karpaty oraz ich przedgórza; w rozsiedleniu pionowym sięga do regla górnego, jest zwykle rzadko i pojedynczo znajdowany. Z uwagi na wymagania ekologiczne dane o występowaniu omawianego gatunku na Roztoczu są niewiarygodne, a zasiedlenie Śląska wymaga potwierdzenia nowymi materiałami. Zamieszkuje środowiska zimne i wilgotne. Chrząszcz ten jest biologicznie związany z martwym drewnem drzew iglastych. W naszych warunkach klimatycznych cykl rozwojowy trwa 3-4 lata. Larwy zasiedlają pieńki i leżące na ziemi pnie i kłody, głównie świerków, rzadziej jodeł i kosodrzewiny. Młode larwy żerują pod korą, później w miarę swego wzrostu i rozkładu drewna wędrują w głębsze murszejące warstwy o czerwonobrunatnym zabarwieniu. Przed przepoczwarzeniem larwy budują w lipcu-sierpniu komorę poczwarkową w powierzchniowej warstwie drewna na głębokości 1-5 cm. Stadium poczwarki trwa dwa-trzy tygodnie. Postacie dojrzałe zimują w komorach poczwarkowych; w zależności od wysokości stanowiska i warunków termicznych ukazują się od połowy maja do lipca. Chrząszcze są zwykle poławiane pod odstającą korą, w szczelinach próchniejącego drewna, na niższych gałęziach drzew iglastych oraz w czasie lotu na skrajach lasu i na polanach śródleśnych.

Ilustracje
... przeglądaj
Ampedus
aethiops
Zewnętrzne źródła danych