Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Ampedus — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 27
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Elateridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Elaterinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Ampediniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Ampedusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Ampeduspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Ampedus (Ampedus) balteatus (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015100    kod taksonu: 2746
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: L. Buchholz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Ampedus balteatus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 436
 • Publikacje: 111
 • Kolekcje: 13
 • Autorzy publikacji: 90
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Gatunek szeroko rozmieszczony w środkowej, wschodniej i północnej części Europy, gdzie dochodzi do około 70° szer. geogr., docierający na zachód do Francji, a na południe do Włoch północnych i Bułgarii; ze wschodu notowany z leśnych stref Syberii, Kazachstanu, Mandżurii i północnej Mongolii. W Polsce zasiedla tereny nizinne i górzyste w całym kraju, ale w północnych krainach jest częściej spotykany. Gatunek leśny, występujący w zadrzewieniach iglastych i mieszanych oraz na torfowiskach. Cykl rozwojowy co najmniej 3-letni. Larwy żerują pod obluźnioną korą martwych drzew iglastych, zwłaszcza sosen; występują poza tym w butwiejącym, miękkim drewnie o zabarwieniu czerwonobrunatnym lub ciemno-brunatnym, w zmurszałej korze, w próchnicy przy podstawie pni oraz we fragmentach drzewnych znajdujących się w glebie leśnej lub torfowiskowej. Niekiedy larwy zasiedlają również zbutwiałe drewno brzóz i dębów, ale zawsze wtedy, gdy drzewa te znajdują się w otoczeniu drzew iglastych. Przepoczwarczenie następuje w drugiej połowie lipca lub w sierpniu. Postacie dojrzałe zimują w komorach poczwarkowych; pojawiają się na swobodzie wiosną, gdy temperatura otoczenia przekracza +10°C. Chrząszcze odbywają loty w maju i czerwcu tylko w dni słoneczne, przeważnie w godzinach przedpołudniowych. Są poławiane do końca lipca w próchnie drzew siedliskowych, na kwitnących drzewach i krzewach oraz młodych pędach sosen, a na torfowiskach często na kwiatach bagna zwyczajnego — Ledum palustre L.

Ilustracje
... przeglądaj
Ampedus
balteatus
Zewnętrzne źródła danych