Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Ampedus — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 27
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Elateridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Elaterinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Ampediniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Ampedusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Ampeduspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Ampedus (Ampedus) quadrisignatus (L. Gyllenhal, 1817)
PL
NIE
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1038204    kod taksonu: —(2758b)
taksonomia sprawdzona: TAK
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Ampedus quadrisignatus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: krainy KFP — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 7
 • Publikacje: 7
 • Kolekcje: brak danych
 • Autorzy publikacji: 6
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Bardzo rzadko spotykany gatunek europejski, występujący w wąskim- pasie od Francji przez Jugosławię, Austrię Dolną, Węgry, Morawy i Słowację aż do środkowej części Ukraińskiej Sse. W Polsce dotychczas, z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony. Omyłkowo wykazany ze Śląska Górnego przez H. Nowotnego i G. Polentza (1933) na podstawie błędnego oznaczenia i później na tej podstawie notowany kilkakrotnie z tego terenu przez innych autorów. Okaz dowodowy znajdujący się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu (zbiór Kirscha) okazał się innym, na pierwszy rzut oka podobnym gatunkiem, A. elegantulus (Schönh.) (B. Burakowski*). Wymagania ekologiczne słabo poznane. Postacie dojrzałe poławiane w próchniejących starych dębach. Larwa dotychczas nie opisana.
Gatunek obejmujący zasięgiem wąską strefę równoleżnikową od Francji przez Jugosławię, Austrię Dolną, Węgry, Czechy, Morawy i Słowację po środkową Ukrainę. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Omyłkowo w 1933 roku wykazany z Murcek koło Katowic na podstawie błędnego oznaczenia Ampedus elegantulus (Schönh.) i później na skutek tej wzmianki ogólnikowo ze Śląska.

Zewnętrzne źródła danych