Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Ampedus — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 28
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Elateridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Elaterinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Ampediniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Ampedusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Ampeduspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Ampedus (Ampedus) rufipennis (J.F. Stephens, 1830)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015163    kod taksonu: 2759
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: DD
 

źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: L. Buchholz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Ampedus rufipennis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 62
 • Publikacje: 15
 • Kolekcje: 8
 • Autorzy publikacji: 18
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony prawie w całej Europie z wyjątkiem obszaru północnego, wykazywany również z Afryki Północnej. W Polsce chrząszcz mało znany i bardzo rzadko poławiany — prócz Śląska Górnego notowany dotychczas tylko pod koniec ubiegłego stulecia z sześciu krain, dane te jednak wymagają potwierdzenia nowymi materiałami, gdyż omawiany gatunek nie był później uwzględniony w opracowaniu chrząszczy śląskich przez J. Gerhardta (1910). Chrząszcz odbywa kilkuletni rozwój w biało lub szaro butwiejącym drewnie drzew liściastych. Jako materiał siedliskowy larw podawano najczęściej próchno buka, rzadziej grabu, lipy, wiązu, brzozy, olchy i jabłoni. Larwy żyją w miękkim, butwiejącym, wilgotnym drewnie w dziuplach drzew, powalonych pniach, leżących na ziemi kłodach oraz w pieńkach. Postacie dojrzałe wykluwają się z poczwarek w sierpniu i przezimowują w komorach; pojawiają się na swobodzie w maju i mogą przeżywać do lipca. Wobec braku okazów dowodowych A. rufipennis (Steph.) w zbiorze Sz. Tenenbauma uważa się, że jego wzmianka o występowaniu omawianego gatunku na Nizinie Mazowieckiej jest niewiarygodna.

Zewnętrzne źródła danych