Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Ampedus — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 27
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Elateridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Elaterinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Ampediniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Ampedusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Ampeduspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Ampedus (Ampedus) sanguineus (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1038208    kod taksonu: 2760
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: L. Buchholz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Ampedus sanguineus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 402
 • Publikacje: 102
 • Kolekcje: 12
 • Autorzy publikacji: 96
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek szeroko rozsiedlony od Afryki Północnej przez cały kontynent europejski aż do południowych prowincji Fennoskandii, na wschód przez Azję Mniejszą i Syberię sięgający po Iran, północny Kazachstan i Mongolię oraz Kraj Przymorski. W obrębie areału gatunkowego w miarę posuwania się na wschód coraz częściej spotykany. W Polsce prócz wyższych partii górskich występuje na całym obszarze. Zamieszkuje tereny nizinne i niższe położenia górskie. Jest to chrząszcz charakterystyczny dla starszych, o większej średnicy, martwych, nieokorowanych pni i pniaków. Zasiedla wszystkie gatunki drzew iglastych, zwłaszcza ich pniaki pozostawione w ziemi na nasłonecznionych porębach. Cykl rozwojowy przy sprzyjających warunkach trwa cztery lata, ale może być przedłużony do 5-6 lat. Osiedla się w pieńkach lub pniach już w drugim roku po ścięciu lub powaleniu na ziemię drzewa. Samica składa jaja w chodniki larw chrząszczy podkorowych oraz drewnożernych (korników, ryjkowców i kózek), a w następnych latach również w szczeliny drewna, pod odstającą korę, w otwory wyjściowe kózek Leptura rubra (L.), Spondylis buprestoides (L.) i Rhagium bifasciatum Fabr. Larwy są drapieżne i saprofagiczne. Przepoczwarzenie następuje w sierpniu w powierzchniowych warstwach drewna. Postacie dojrzałe przezimowują w komorach poczwarkowych, ukazują się w maju następnego roku i żyją do lipca.

Zewnętrzne źródła danych