Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Amphimallon — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 27
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Scarabaeiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Scarabaeoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Scarabaeidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Melolonthinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Rhizotroginiplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Amphimallonrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Amphimallon solstitialegatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Amphimallon solstitiale solstitiale (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1013655    kod taksonu: 2523
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2006 checklist: A. Byk
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Amphimallon solstitiale solstitiale - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 224
 • Publikacje: 9
 • Kolekcje: 11
 • Autorzy publikacji: 14
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 3

Opis taksonu
Gatunek rozsiedlony prawie w całej Europie prócz skrajnych północnych części, na wschód przez Syberię docierający do Mongolii i Korei. Tworzy kilka podgatunków i form przejściowych. Podgatunek nominatywny występuje prawie w całej Europie, na południe dochodzi do Hiszpanii północnej, Włoch środkowych i północnych części Półwyspu Bałkańskiego. Cykl rozwojowy prawie trzyletni. Larwy żyją w glebie. Odżywiają się korzeniami roślin, wskutek czego mogą wyrządzać szkody w uprawach polowych.

Zewnętrzne źródła danych