Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Tenebrionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Scraptiidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Anaspidinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Anaspidiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Anaspisrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Anaspispodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Anaspis (Anaspis) arctica Zetterstedt, 1828
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1022182    kod taksonu: 3791
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Leblanc P. et al. 2008 checklist: D. Kubisz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Anaspis arctica - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 41
 • Publikacje: 25
 • Kolekcje: 2
 • Autorzy publikacji: 20
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek europejski o borealno-górskim charakterze występowania, wykazywany z całej Fennoskandii, Karelii, obszaru północnego europejskiej części ZSRR oraz z Sudetów, Beskidów, Tatr i Karpat. W Polsce pewne stanowiska leżą w południowych, górzystych obszarach, dane o występowaniu na terenie nizinnym, w Dębnie koło Wołowa budzą wątpliwości. Zasiedla tereny górzyste docierając do strefy hal ponad górną granicą lasu. Bionomia tego gatunku poznana jest słabo. W Szwecji młode chrząszcze znajdowano na początku lipca w komorach poczwarkowych zbudowanych przez larwy w zmurszałej brzozie; na Słowacji chrząszcze poławiano na kwiatach krwawnika pospolitego — Achillea millefolium L. i jarzębiny — Sorbus aucuparia L.

Zewnętrzne źródła danych