Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cantharidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Cantharinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Canthariniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Ancistronycharodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Ancistronycha abdominalis (Fabricius, 1798)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015871    kod taksonu: 2905
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: M.A. Mazur
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Ancistronycha abdominalis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 47
 • Publikacje: 28
 • Kolekcje: 5
 • Autorzy publikacji: 22
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozmieszczony w zachodniej, środkowej i południowej części Europy. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk tylko w pięciu krainach południowych. Zasiedla tereny pagórkowate i górzyste, w Alpach do wysokości około 2700 m n.p.m. Występuje na pobrzeżach lasu i na łąkach leśnych; jest poławiany przeważnie na listowiu i kwiatach roślin zielnych i krzewów. Ukazuje się w maju i jest spotykany zwykle do lipca, pojedynczo także w sierpniu.
Doniesienia z Polski (Burakowski i in. 1985) o występowaniu A. abdominalis (F.) na wschód od Sudetów odnoszą się do innych gatunków. Na Roztoczu, skąd podawał go Tenenbaum (1918), mimo poszukiwań prowadzonych w latach 1985-1990, nie został odnaleziony. Brak także okazów dowodowych w zachowanych zbiorach Tenenbauma. Natomiast w zbiorze Fejfera z Roztocza znajduje się okaz samca Cantharis nigricans (Müll.) z etykietkami: Florianka. 28 VI 1905, i etykietką determinacyjną Fejfera "C. abdominalis v. cyanipennis". Prawdopodobnie ten okaz był podstawą do wykazania A. abdominalis z Roztocza, ponieważ Tenenbaum w swoich publikacjach korzystał z informacji przekazanych mu przez Fejfera.
Według Delkeskampa (1977) rozsiedlony w Europie Środkowej, Anglii, Hiszpanii, od Włoch po Bułgarię. Nowe dane: Austria, Badgastein, 18 VI 1984, leg. A. Kosior, Pireneje, Andora, na górskich łąkach ok. 1800 m npm, 27 VI 1989, leg. L. Buchholz. Jest to gatunek górski, zachodnioeuropejski, w Polsce występuje tylko w Sudetach.

Zewnętrzne źródła danych