Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cantharidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Cantharinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Canthariniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Ancistronycharodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Ancistronycha erichsoniigatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Ancistronycha erichsonii erichsonii (Bach, 1852)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015879    kod taksonu: 2907
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2007 checklist: M.A. Mazur
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Ancistronycha erichsonii erichsonii - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 106
 • Publikacje: 34
 • Kolekcje: 9
 • Autorzy publikacji: 23
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej części Europy, docierający na zachód do obszarów górskich we Francji i Szwajcarii, a na południe do Włoch, Jugosławii, Siedmiogrodu i Bułgarii. W Polsce jest dość. rzadko spotykany. Notowano go z nielicznych stanowisk, głównie z południowej części kraju, natomiast dane o jego występowaniu w północnej części kraju wydają się być wątpliwe. Zasiedla tereny pagórkowate i górzyste. Poławiany jest przeważnie na pobrzeżach rzek i potoków na kwiatach roślin baldaszkowatych. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się w maju i trwa do sierpnia — optimum występowania ma miejsce w lipcu.
Obarski (1960) podaje ten gatunek z okolic Inowrocławia, 1 ok., z Reguł k. Warszawy, 1 ok., i z Zakrzowa na Górnym Śląsku, 12 ok. W publikacji tej, informującej o owadach złowionych na roślinach baldaszkowych, autor nie wymienia bardzo pospolitego i dość podobnego do Ancistronycha erichsonii gatunku — Rhagonycha fulva, występującego w tego typu uprawach. Uznaję oznaczenia za wątpliwe i nie uwzględniam ich w rozsiedleniu. Trudno wyjaśnić obecność dobrze oznaczonego okazu z etykietką "Warszawa Praga, VII 1906" w zbiorze Sz. Tenenbauma (IZ). Ale jest to najprawdopodobnie pomyłka w etykietowaniu.
Gatunek górski, środkowoeuropejski o dość ograniczonym występowaniu w południowych Niemczech, Austrii, północnych Włoszech, Francji, Węgrzech. Czechach, na Słowacji i w Karpatach Ukraińskich.

Zewnętrzne źródła danych