Mapa Bioróżnorodności
Taksony
  1. Arthropodatyp
    Kliknij, aby przejść
    do wyboru rzędów
    i filtrów
     >
  2. Hexapodapodtyp
    Kliknij, aby przejść
    do wyboru rzędów
    i filtrów
     >
  3. Insectagromada
    Kliknij, aby przejść
    do wyboru rzędów
    i filtrów
     >
  4. Coleopterarząd
    Kliknij, aby ustawić
    jako takson główny
    i podstawę
    ← lewego panelu
     >
  5. Polyphagapodrząd
    Kliknij, aby ustawić
    jako takson główny
    i podstawę
    ← lewego panelu
     >
  6. Staphyliniformiaseria
    Kliknij, aby ustawić
    jako takson główny
    i podstawę
    ← lewego panelu
     >
  7. Staphylinoideanadrodzina
    Kliknij, aby ustawić
    jako takson główny
    i podstawę
    ← lewego panelu
     >
  8. Leiodidaerodzina
    Kliknij, aby ustawić
    jako takson główny
    i podstawę
    ← lewego panelu
     >
  9. Leiodinaepodrodzina
    Kliknij, aby ustawić
    jako takson główny
    i podstawę
    ← lewego panelu
     >
  10. Agathidiiniplemię
    Kliknij, aby ustawić
    jako takson główny
    i podstawę
    ← lewego panelu
     >
  11. Anisotomarodzaj
    Kliknij, aby ustawić
    jako takson główny
    i podstawę
    ← lewego panelu
     >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Anisotoma orbicularis (J.F.W. Herbst, 1792)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1006183    kod taksonu: 994
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2004 checklist: R. Ruta

Prezentowane dane mogą nie oddawać pełnego stanu wiedzy na temat rozmieszczenia gatunku w Polsce. Oparte są na bibliografii, okazach z kolekcji oraz zweryfikowanych obserwacjach.

Część danych może być wciąż w trakcie geokodowania (dodawania współrzędnych) i przez to niewidoczna na mapie. Brak daty może wynikać z niepełnej digitalizacji danych źródłowych; takie przypadki zostaną poprawione. Źródłowe rekordy rozmieszczenia można obejrzeć po kliknięciu w link "Pokaż rekordy" powyżej.

Trwa gromadzenie nowych danych. Po pojawieniu się nowych rekordów ze współrzędnymi i przy uzupełnieniach mapa zaktualizuje się automatycznie.