Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculioninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Anopliniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Anoplusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Anoplus plantaris (Naezén, 1794)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046250    kod taksonu: 5685
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Anoplus plantaris - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 253
 • Publikacje: 97
 • Kolekcje: 12
 • Autorzy publikacji: 80
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Europie i na Syberii, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe. Zarówno w Polsce, jak i w krajach sąsiednich wszędzie często spotykany na niżu i w górach; u nas nie znany jeszcze tylko z Tatr. Występuje w wilgotnych lasach liściastych, gajach, na zrębach, bagnach, torfowiskach i brzegach rzek i potoków. Żyje na olszy czarnej — Alnus glutinosa (L.) Gaertn., brzozie brodawkowatej — Betula verrucosa Ehrh. i brzozie omszonej — B. pubescens Ehrh. Samica składa jaja w nerw środkowy liścia, rzadziej w nerwy boczne. Larwa żeruje w minach liściowych, pod koniec wzrostu wycina naokoło końca miny część liścia, który spada na ziemię. Przepoczwarzenie następuje w komorze utworzonej przez połączone ze sobą części naskórka górnej i dolnej powierzchni liścia. Imagines poławiano głównie w maju i czerwcu, w zimie w ściółce liściastej przy podstawie drzew.

Ilustracje
... przeglądaj
Anoplus
plantaris
Zewnętrzne źródła danych